Місяць: Червень 2021

Вітаємо студентів 4 курсу з успішною атестацією!

Вітаємо випускників ОС бакалавр спеціальностей 022 Дизайн, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа з успішним складанням державного екзамену й захистом випускної роботи! Ви блискуче навчалися й…