Інтернаціоналізація освіти

Отступы в тексте
Онлайн лекція Хатуни Бучашвілі (Тбілісі, Грузія), офіцера з комплаєнс-безпеки, на тему «Інтернаціоналізація освіти – шлях до успіху» (02.12.2020 р.)

На початку лекції пані Хатуна наголосила, що завдяки якісній теоретичній та практичній підготовці вона зараз займає досить високу посаду в транснаціональній корпорації.

Лекторка розповіла про свій шлях здобувачки вищої освіти, базову підготовку на батьківщині і можливість поєднання її із закордонними практиками (гранти, стипендії, стажування), зокрема в Мішкольському університеті (Угорщина).

У ході лекції наголос було зроблено на кількох тезах: необхідності якнайширшого використання комунікаційного потенціалу освітніх програм; активній участі в іноземних проєктах, починаючи від інформаційної евристики і закінчуючи підготовкою проєктних пропозицій (Х. Бучашвілі зазначила, що лише 25% спроб є вдалими, але це не повинно зупиняти здобувачів).

Запорукою успіху, окрім якісної фахової підготовки, є ще мовна і комп’ютерна грамотність, і студенти повинні на це звернути увагу; лекторка зазначила, що отримання стипендії чи іноземного гранту дає можливості удосконалити ОК, ознайомитись із закордонним досвідом здобувачів вищої освіти і діяльністю іноземних ЗВО, а також покращити мовну практику.

Усе це в комплексі сприятиме підвищенню якості освіти здобувача і буде важливим підґрунтям для успішної подальшої самостійної роботи і кар’єрного зростання та успіхів у навчанні!

Отступы в тексте
Онлайн зустріч з Юлією Домітрак, докторантом факультету «Artes Liberales» Варшавського університету (Польща), на тему «Академічна мобільність і грантова діяльність в період навчання в університеті» (20.11.2020 р.).

Юлія Домітрак відзначила, важливість академічної мобільності для здобувачів освіти, оскільки це допомагає підвищувати їх рівень теоретичної та практичної підготовки.

Лекторка зробила підбірку найактуальніших польських грантових стипендій, які дають змогу навчатися в ЗВО Європейського Союзу протягом навчального року. Серед запропонованих до розгляду програм були: стипендії NAWA, які дозволяють навчатися на магістерських і PhD програмах у польських університетах, а також Вишеградська стипендія строком від 1 до 2 академічних років, ця стипендія охоплює університети Чехії, Польщі, Угорщини, Словаччини відповідно здобувач може займатися науковою діяльністю в будь-якому університеті цих країн.

Окремим блоком лекторка розповіла про стипендіальну програму Studium Europy Wschodniej Варшавського університету, яка є досить цікавою, за словами Ю. Домітрак, до неї входить отримання стипендії для навчання на магістерській дворічній програмі, а також досить широка програма стажувань для студентів, аспірантів і молодих учених (наприклад, Wschodnia Skoła Letnia, Wschodnia Skoła Zimowa, Program dla Młodych Naukowców).

Юлія Домітрак не оминула своєю увагою питання участі студентів у програмі Erasmus+, яка ідеально підходить для вивчення мови, культури і ринку послуг тієї країни до якої їде учасник. Це сприятиме набуттю нових знань у здобувача і формуватиме в нього європейський тип мислення.

Отступы в тексте
Онлайн лекція Ж. Осіковіч, к.і.н., викладача Інституту культури Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), на тему «Фестиваль «Полікультура»: історія, етапи організації, проблеми й досягнення» (07.09.2020 р.).

Ж. Осікович зазначила, що фестиваль «Полікультура» в Інституті культури Ягеллонського університету був започаткований у 2015 р. з метою реалізації на практиці здатності студентів розробляти соціокультурні проєкти та забезпечувати їх реалізацію.

Фестиваль «Полікультура» організовується для студентів спеціальності «Управління культурою й медіа» наприкінці 1 року навчання, щороку змінюється тематика проєкту, його емблема, проте обов’язковою умовою є дотримання загальної стилістики фестивалю. Лекторка наголосила, що відповідно до загальних етапів організації соціокультурних проєктів фестиваль «Полікультура» складається з ініціалізації, планування, просування, реалізації й завершення та детально схарактеризувала реалізацію цих етапів у межах фестивалю «Полікультура».

Особливо Ж. Осікович наголосила на проблемах, з якими стикаються організатори фестивалю та на досягненнях студентів і викладачів Інституту культури Ягеллонського університету під час організації фестивалю «Полікультура» та реалізації соціокультурних проєктів у цілому.

Доповідач наголосила на тому, що починаючи з 2015 р. викладачі й студенти кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського долучаються до проведення фестивалю. Викладачі й студенти Польщі та України під час поїздок до України й Польщі обмінюються досвідом, знаннями й ідеями, практичними й теоретичними здобутками.

До того ж саме співпраця кафедри ГНКМ з Інститутом культури Ягеллонського університету й стала в тому числі поштовхом до відкриття в КрНУ спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

Обмін досвідом у підготовці спеціалістів у сфері менеджменту соціокультурної діяльності є, на думку Ж. Осіковіч, дуже корисним для якісної підготовки здобувачів вищої освіти.