Закордонні стажування

Співробітництво кафедри ГНКМ та Інституту культури Ягеллонського університету

Спільними зусиллями кафедри та Інституту культури Ягеллонського університету було організовано обмін студентами і стажування викладачів КрНУ у Польщі. У квітні кафедра ГНКМ приймала делегацію студентів з Інституту культури, куратором якої була к. і. н., доц., викладач Ягеллонського університету Ж. М. Осіковіч. Студенти знайомилися не лише з університетом та специфікою підготовки майбутніх фахівців у сфері менеджменту соціокультурної діяльності, але й позанавчальним життям українського студентства.

З 16.05.2019 р. по 19.05.2019 р. у межах обміну між студентами та з метою міжнародного стажування делегація, до складу якої входили студенти і викладачі кафедр ГНКМ (Л. В. Бутко Д. П. Василенко, В. І. Маслак) та ГЮН (С. О. Мазепа), перебувала в м. Кракові. Викладачі вивчали педагогічний досвід організації соціокультурного проекту «Полікультура», завданням якого є практична реалізація студентами основних засад менеджменту у сфері культури, формування у студентів професійних і світоглядних компетенцій, комунікативної культури й громадянської зрілості, правової культури та правосвідомості, почуття поваги до інших культур на основі загальнокультурних і національних цінностей.

Програма для студентів теж була насиченою: вони не лише відвідували, але й брали участь в організації соціокультурних заходів, проведених польськими студентами.

КрНУ – платформа для реалізації ідей українсько-польського фестивалю «Полікультура»

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського і кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва 10-12 квітня приймала делегацію польських студентів з Інституту культури Ягелонського університету (м. Краків). Міжнародний культурний обмін здійснюється в межах фестивалю «Полікультура», який традиційно відбувається в Кракові. Очолювала групу викладач Ягеллонського університету, к.і.н. Осіковіч Ж. М.

Програму візиту польської делегації склали студенти спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності під керівництвом асистента Д. П. Василенко і доцента Л. В. Бутко.

Польським студентам було запропоновано надзвичайно насичену культурну програму: знайомство зі студентами, університетом, майстер-клас із живопису, екскурсію містом, відвідування музеїв Кременчука тощо.

Cлід зазначити, що кафедра ГНКМ має давні науково-культурні зв’язки з науково-навчальними установами Польщі. Так завідувач кафедри ГНКМ проф. Маслак В. І. у 2012 р. отримав стипендію в межах програми програми Інституту історії Варшавського університету; у 2013 р. завідувачем кафедри В. І. Маслаком та доцентом кафедри В. О. Кротом було отримано гранти від Ягеллонського та Варшавського університетів, у межах яких були презентовані напрацювання в галузі історіографічних досліджень; з 01.09.2017 р. по 30.06.2018 р. асистент кафедри Д. П. Василенко брала участь у Стипендіальній програмі Республіки Польща для молодих науковців у Варшавському університеті.

У 2018 р. кафедра брала участь у спільному з Інститутом культури Ягелонського університету та Спілкою поляків Полтавської обл. проекті дослідження «польської операції» в Полтавській обл. в 30-х рр. ХХ ст. Результатом практичного використання ретроспективної архівної інформації, опрацювання справ репресованих з архівних фондів СБУ стала праця «Польская операция» в Полтавской области в 30-х годах ХХ века».

У травні заплановано відвідування Польщі студентами нашого університету.