ГО «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини»

Отступы в тексте

Громадська організація «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

Головною метою діяльністі ГО «Спілка соціокультурних діячів Полтавщини» є задоволення та захист законних соціокультурних, освітніх, творчих, наукових та інших спільних інтересів членів Організації, всебічне сприяння розвитку громадянського суспільства, а також обмін практичним досвідом в галузі соціокультурної діяльності.

Основні напрями діяльності Організації

 • Розвиток соціокультурного потенціалу регіону.
 • Формування нових напрямків щодо соціокультурної діяльності інституцій Полтавщини.
 • Розвиток загальнолюдських цінностей, взаємної поваго та гендерної рівності.
 • Розвиток професійних знать та вмінь в галузі соціокультурної діяльності.
 • Внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою розвитку соціокультурного потенціалу країни.
 • Сприяння соціокультурній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем сучасного культурного розвитку.
 • Сприяння поліпшення соціокультурної ситуації, формування нового культурницького світогляду, забезпеченню соціокультурних прав громадян.
 • Інформування громадськості щодо актуальних новин та наявних проблем у сфері соціокультурного розвитку.
 • Співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями громадян.
 • Дослідження, моніторинг та аналіз суспільних процесів, явищ та подій, пов’язаних з основною метою діяльності Організації.
 • Організація та проведення заходів та акцій в соціокультурній сфері.
 • Розбудова і розвиток правового, демократичного громадянського суспільства.
 • Захист законних прав та інтересів членів Організації та інших громадян.
 • Контактна інформація

  E-mail: dvoloshka05@gmail.com